Đèn năng lượng mặt trời kiểu chiếc lá 50W BI-SL3050

1,490,000