Đèn năng lượng mặt trời kiểu chiếc lá 100W BI-SL3100

2,130,000